De Nederlandse Aerosol Vereniging

Opgericht op 29 mei 1967, behartigt de NAV de belangen van de Nederlandse aerosol- of spuitbusindustrie in haar relatie tot overheid, Europese organisaties, milieu- en consumentenorganisaties, media en handel.

The Dutch Aerosol Association (NAV)

The Dutch Aerosol Association (NAV) represents the aerosol industry, from suppliers of components and ingredients to fillers and marketers of aerosol products. The Association looks after the interests of the Dutch aerosol industry with regard to its relations with the authorities, European organisations, environmental and consumer organisations, media and trade.