Wetten en regels

Veiligheid voor mens en milieu heeft altijd prioriteit. Daarom moeten spuitbussen voldoen aan de wetgeving die er bestaat voor aërosolen: