Marktgegevens


De statistische gegevens zoals weergegeven in de tabellen 1 t/m 6 zijn aangeleverd door de leden van de NAV. Alle jaarcijfers zijn gecontroleerd door accountantskantoor PriceWaterhouseCoopers. Uit de eerste drie tabellen zijn de ontwikkelingen af te lezen van de productie, de export en de leveranties aan eindgebruikers, onderverdeeld naar productcategorie. De daaropvolgende drie tabellen geven inzicht in dezelfde ontwikkelingen, echter onderverdeeld naar verpakkingsmateriaal.

AC Nielsen heeft, in opdracht van de NAV, de verkopen van de productgroepen op de totale Nederlandse markt aan de uiteindelijke consument in kaart gebracht. In tabel 7 en 8 worden de verkopen aan consumenten van producten verpakt in aërosols, afgezet tegen de totale verkoop van deze productgroepen (in alle verpakkingsvormen). De ontwikkelingen van de acht belangrijke deelmarkten worden vervolgens kort toegelicht.

De productiecijfers in tabel 1 laten voor 2008 een lichte daling zien ten opzichte van 2007. Deze daling is voornamelijk te zien in de productgroepen haarschuim, haarlak, deodorants en antiperspirants, scheerschuim en insecticiden en plantenbeschermingsmiddelen. De productgroepen auto-onderhoudsartikelen, technische industriële producten en lakken en verven laten echter een lichte stijging zien.
Met betrekking tot de export is te zien in tabel 2 dat er eveneens sprake is van een lichte daling ten opzichte van 2007. Het betreft hier dezelfde productgroepen als bij de productiecijfers, uitgezonderd de deodoranten.

Tabel 3 toont een sterke daling van van leveranties van deodoranten aan eindgebruikers. Dit heeft te maken met het feit dat de enquête over 2008 minder participanten kende, waardoor die cijfers niet zijn meegenomen.