Hoe een spuitbus werkt

De twee functies van een spuitbus

De spuitbus bestaat uit een houder van blik, aluminium of glas, die met een ventiel hermetisch is afgesloten. De inhoud bestaat uit een werkstof (bijvoorbeeld haarlak) en een drijfstof. Drukt men op het ventiel dan perst de drijfstof de werkstof naar buiten in de vorm van een nevel, een schuim of een poeder.

Behalve als verpakking dient de spuitbus ook als gereedschap (applicator). Bij een blikje verf hoort een kwast; die is overbodig bij een lakspray. Bovendien heeft men geen verfverdunner of kwastschoonmaker nodig. Datzelfde geldt voor een grote verscheidenheid van andere dagelijkse consumentenproducten. Denk bijvoorbeeld aan spuitroom, scheerschuim, verbandspray, kruipolie en insectenbestrijder.

Houder
Uit een plaat blik of aluminium (of geblazen uit glas) ontstaat een houder. Wettelijke voorgeschreven teksten worden gedrukt op de bus of op een papieren wikkel.

Werkstof
De werkstof (bijvoorbeeld haarlak) wordt toegevoegd

Ventiel en stijgbuis
Het ventiel waarmee nevel, schuim of poeder wordt gedoseerd en ook de stijgbuis voor de werkstof worden aangebracht.

Drijfstof
Het drijfmiddel wordt via het ventiel naar binnen geperst.
Dit drijfmiddel (in de vorm van gas of vloeistof) dient veelalook als oplosmiddel voor de werkstof. De wet schrijft de toegestane soorten drijfstoffen voor en het totale toegestane volume.

Controleband
Alle afgevulde spuitbussen passeren een waterbad waardoor wordt vastgesteld of de bus bestand is tegen een temperatuur van 50°C. Lekkende bussen worden verwijderd.

Kap
Het ventiel wordt beschermd door een kap. Indien voorgeschreven is deze kinderveilig geconstrueerd.

Wikkel
Indien de spuitbus niet is voorbedrukt wordt een etiket aangebracht.

Transport
Voor het transport van spuitbussen naar magazijn of verkoopplaats gelden specifieke voorschriften.

Gebruik
Mits men de gegeven aanwijzingen en gebruiksadviezen opvolgt is de spuitbus een handig, veilig en economisch product met velerlei toepassingen.