Spuitbussen kunnen na gebruik bij het normale huisvuil

Feit. Lege spuitbussen kunt u bij het gewone huisvuil storten. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen.

Is de spuitbus die u wilt weggooien niet leeg, en bevat deze een product dat tot het Klein Chemisch Afval behoort, zoals bijvoorbeeld verft, dan moet u de spuitbus ook als Klein Chemisch Afval behandelen. Raadpleeg voor meer informatie over hoe om te gaan met Klein Chemisch Afval de website van uw gemeente en/of de huisvuilkalender.

Terug naar overzicht