Wat we doen

De Nederlandse Aërosol Vereniging telt momenteel 19 leden. De vereniging is daarmee dé belangenbehartiger voor de Nederlandse aërosolindustrie richting nationale en internationale instanties. In Nederland moet hierbij gedacht worden aan organisaties als het Ministerie VROM, Ministerie VWS, RIVM en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Gelet op het toenemende belang van de Europese Unie en de contacten met Europese instellingen is de vereniging aangesloten bij de FEA (Federation of European Aërosol Associations).

Zowel binnen de NAV als de FEA is sprake van uitwisseling van informatie over technische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en communicatie. Wat betreft dit laatste is nauw contact en samenwerking met andere verenigingen, nationaal en internationaal, steeds vaker aan de orde. De NAV houdt u als lid graag op de hoogte van deze ontwikkelingen middels bijeenkomsten en nieuwsbrieven.