Lidmaatschap

De NAV speelt een belangrijke rol bij de uitwisseling van informatie over technische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en communicatie op het gebied van aërosolen. De NAV houdt u als lid graag op de hoogte van deze ontwikkelingen middels bijeenkomsten en nieuwsbrieven.

De NAV heeft regulier contact met de Nederlandse overheid, de Europese beslissingmakers, Europese brancheverenigingen en andere stakeholders. Daarom is het mogelijk om leden vroegtijdig over diverse zaken te informeren, waardoor zij kunnen meedenken over het door de NAV in te nemen standpunt en de wijze waarop dat zal worden overgebracht.

De NAV is aangesloten bij de Europese koepelorganisatie FEA (Federation of European Aërosol Associations) en is daarmee nauw betrokken bij allerlei Europese ontwikkelingen die de aërosolindustrie aangaan. Gelet op het feit dat het beleid op het gebied van veiligheid en milieu voor de EU in overgrote mate in Brussel wordt bepaald, is dit contact van groot belang.

In aanvulling op lidmaatschap